Zoznam darcov politickej strany Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Informácia o Zozname darcov je spracovaná a prezentovaná na základe Zákona o politických stranách a politických hnutiach č. 85/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. (4).

 

V I. štvrťroku 2015 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 4. 2015

 

II. štvrťroku 2015 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 7. 2015

 

III. štvrťroku 2015 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska evidovala a účtovala príjmy z nasledovných prijatých finančných darov:

2 100 €, (dobrovoľné členské), Ján Budaj, Hybešova 41, Bratislava

V Bratislave dňa 1. 10. 2015

 

IV. štvrťroku 2015 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska evidovala a účtovala príjmy z nasledovných prijatých finančných darov:

6 600 €, (dobrovoľné členské), Ján Budaj, Hybešova 41, Bratislava

V Bratislave dňa 1. 1. 2016

 

 


 

 

I. štvrťroku 2016 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 4. 2016

 

II. štvrťroku 2016 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 7. 2016

 

III. štvrťroku 2016 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 10. 2016

 

IV. štvrťroku 2016 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 1. 2017

 


 

I. štvrťroku 2017 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 4. 2017

 

II. štvrťroku 2017 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 7. 2017

 

III. štvrťroku 2017 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska neevidovala a neúčtovala príjmy z prijatých finančných darov.

V Bratislave dňa 1. 10. 2017

 

IV. štvrťroku 2017 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska evidovala a účtovala príjmy z nasledovných prijatých finančných darov:

Milan Oršula, Lánska 928/7, 017 01 Považská Bystrica - 1 000 € (volebná kampaň do VÚC)

Juraj Smatana, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica - 1 500 € (volebná kampaň do VÚC)

Elena Pätoprstá, Švabinského 20, 851 01 Bratislava - 171,60 + 645,40 + 20 € = 837 € (volebná kampaň do VÚC, úhrada bankových poplatkov)

Ján Karman, Bratislava, 279,30 € (volebná kampaň do VÚC)

Vladimír Dolinay, Bratislava, 450,70 € (volebná kampaň do VÚC)

Peter Hochschorner, Bratislava, 645,40 € (volebná kampaň do VÚC)

Martin Štuk, Bratislava, 450,70 € (volebná kampaň do VÚC)

Lýdia Ovečková, Bratislava, 645,40 € (volebná kampaň do VÚC)

Andrej Kovarik, Bratislava, 199,90 € (volebná kampaň do VÚC)

V Bratislave dňa 1. 1. 2018

 


 

I. štvrťroku 2018 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska nemala žiadne príjmy, neprijala žiadne dary, ani členské a iné príspevky.

V Bratislave dňa 1. 4. 2018

 

V II. štvrťroku 2018 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska nemala žiadne príjmy, neprijala žiadne dary, ani členské a iné príspevky.

V Bratislave dňa 1. 7. 2018


III. štvrťroku 2018 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska nemala žiadne príjmy, neprijala žiadne dary, ani členské a iné príspevky.

V Bratislave dňa 1. 10. 2018


IV. štvrťroku 2018 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska nemala žiadne príjmy, neprijala žiadne dary, ani členské a iné príspevky.

V Bratislave dňa 1. 1. 2019

 


I. štvrťroku 2019 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska nemala žiadne príjmy, neprijala žiadne dary, ani členské a iné príspevky.

V Bratislave dňa 1. 4. 2019

 

II. štvrťroku 2019 politická strana Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska nemala žiadne príjmy, neprijala žiadne dary, ani členské a iné príspevky.

V Bratislave dňa 6. 6. 2018

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl