Domov
Ing. Róbert Oružinský (38), lesník, učiteľ a ochranca prírody